Galerija ITEA : zbirka bulaić : slike i skulpture : rad u galeriji :